OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie nr 500015934-N-2018 z dnia 22-01-2018 r.
na zakup energii elektrycznej do obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Chodczu.

więcej informacji na stronie BIP Zakładu: http://bip.zgkchodecz.pl/index.php?id=112


 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu sp. z o.o. na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu /Dz. U. 2015.139 z dnia 2015.01.27/ ogłasza, iż z dniem 01.02.2017r. wchodzą w życie następujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

  1. Ustala się cenę za 1m3 wody pobieranej z urządzeń zaopatrzenia w wodę w wysokości:

grupa I ( gospodarstwa domowe) – 2,50 zł netto + VAT

grupa II ( pozostali odbiorcy ) – 2,50 zł netto + VAT

  1. Ustala się cenę za 1m3 ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń komunalnych w wysokości:

grupa I ( gospodarstwa domowe) – 3,80 zł netto + VAT

grupa II ( pozostali odbiorcy ) – 6,62 zł netto + VAT