Autor: Grzegorz Grabowski

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE Ogłoszenie nr 500015934-N-2018 z dnia 22-01-2018 r. na zakup energii elektrycznej do obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu. więcej informacji na stronie BIP Zakładu: http://bip.zgkchodecz.pl/index.php?id=112     Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu sp. z o.o. na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu /Dz. […]

Więcej