Kategoria: Informacje ogólne

Aktualności

OGŁOSZENIEZakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu sp. z o.o. na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu /Dz. U. 2015.139 z dnia 2015.01.27/ ogłasza, iż z dniem 01.02.2017r. wchodzą w życie następujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:Ustala się cenę za 1m3 […]

Więcej

zgk chodecz

Poznaj nas

Dnia 22.12.2014 r. nastąpiło przekształcenie Zakładu Budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Chodczu w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 2 i 22 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Gospodarce Komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 ze zmianami) na podstawie Uchwały nr XXXIX/202/14 Rady Miasta […]

Więcej