Kategoria: Nieczystości stałe

Terminy wywozów NS

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenów wiejskich w IV kwartale 2017 r. Rejon nr 1Kromszewice, Psary, Trzeszczon, Przysypka, Piotrowo Miesiąc : 2017październiklistopadgrudzieńRodzaj odpadów      Dzień  miesiącaOdpady komunalne : suche , zmieszane i mokre (BIO)298Popioły631Tworzywa sztuczne , szkło2-8Rejon  nr 2 Kubłowo, Kubłowo Małe, Pieleszki, Sławęcin, Zalesie, Florkowizna, Prosno, Ignalin Miesiąc : 2017październiklistopadgrudzieńRodzaj odpadów Odpady komunalne : suche , zmieszane i mokre […]

Więcej

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu sp. z o.o. na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu /Dz. U. 2015.139 z dnia 2015.01.27/ ogłasza, iż z dniem 01.02.2017r. wchodzą w życie następujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków: Ustala się cenę […]

Więcej