Cennik usług

  • woda - 2,70 zł
  • kanalizacja (dla gospodarstw domowych) - 4,10 zł
  • kanalizacja (dla firm) - 7,15 zł

  • wymiana wodomierza - 170,00 zł
  • odbiór i inwentaryzacja przyłącza wodnego - 730,00 zł
  • dojazd i plombowanie wodomierza - 45,00 zł

  • wywóz nieczystości stałych (120 l) - 20,00 zł
  • wywóz nieczystości stałych (1100 l) - 200,00 zł
  • opłata śmieciowa (sezon 2015 r.) - 90,00 zł

  • wywóz nieczystości płynnych - 21,00 zł