KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest: Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu , ul.Al. Zwycięstwa 19, 87-860 Chodecz
  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Chodczu jest możliwy poprzez adres e‑mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub wysyłając zapytanie na powyższe dane adresowe Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chodczu.
  1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej,  Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali,  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,  Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne, Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
  1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  1. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  1. Prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  1. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali,  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych, Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne, Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  jest obligatoryjne.

Załączony dokument przesyłamy jedynie w celach informacyjnych, nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt.