KOMUNIKAT: DOTYCZY MIASTA I GMINY CHODECZ


Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w porozumieniu z Urzędem Miasta i Gminy w Chodczu informuje,

że zgodnie z uchwaloną w lipcu 2019r. Ustawie o,,Utrzymaniu czystości i porządku w gminach",

każdy mieszkaniec ma obowiązek segregowania śmieci.

 

Pracownicy ZGK Sp. z o.o. ściśle będą pilnować i zawiadamiać o nieprawidłowościach w segregacji Urząd Miasta i Gminy w Chodczu.

Następnym krokiem będzie wystawienie decyzji administracyjnej dla wskazanego przez firmę wywozową właściciela nieruchomości ze stawką podwyższoną zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu.

INFORMUJEMY,  ŻE  W  DNIU 

18.06.2019r.

W  GODZINACH 

 800  -  1300  

 NASTĄPI  PRZERWA W DOSTAWIE WODY  SPOWODOWANA USUWANIEM AWARII  WODOCIĄGOWEJ

dotyczy to ul.Warneńczyka i al.Zwycięstwa

Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 

26.07.2019r.

w godzinach od 10.00 do 13.00

nastąpi przerwa w dostawie wody

Dotyczy terenu miasta


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - > plik do pobrania

 

 


Protokól z otwarcia ofert w dniu 25.02.2019 r na "dostawę oleju napędowego do zbiornika o pojemności 2500 litrów"  -> Plik do pobrania

 


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 na „Dostawę oleju napędowego do zbiornika o pojemności 2500 litrów"

Plik do pobrania

 

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych -> LINK