Zawiadomienie o zmianie wysokości opłat za centralne ogrzewanie

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chodczu informuje, że od dnia 1 stycznia 2019r.,

z uwagi na konieczność pokrycia kosztów opłat należnych ZGK Sp. z o.o.,

opłata za centralne ogrzewanie w mieszkaniach przy ulicy Warneńczyka 2, 2a i 4 ulega podwyższeniu do kwoty 6,47 brutto za 1m2 powierzchni użytkowej .

Plik do pobrania