Harmonogram  wywozu odpadów z terenów wiejskich w IV kwartale  2019 r.

 

Rejon nr 1

Kromszewice, Psary, Trzeszczon, Przysypka, Piotrowo, Micielno, Wola Adamowa, Niwki

Miesiąc : 2019

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

Rodzaj odpadów

      Dzień  miesiąca

Odpady komunalne : suche , zmieszane i mokre (BIO)

7

8

6

Popioły

8

19

9

Tworzywa sztuczne , szkło, papier

7

-

6

 

  

Rejon  nr 2

Kubłowo, Kubłowo Małe, Pieleszki, Sławęcin, Zalesie, Florkowizna, Prosno, Ignalin, Nowiny

Miesiąc : 2019

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

Rodzaj odpadów

Dzień  miesiąca

Odpady komunalne : suche , zmieszane i mokre (BIO)

10

12

10

Popioły

8

19

9

Tworzywa sztuczne , szkło, papier

10

-

10

 

Rejon  nr 3

Łania, Łanięta, Ogorzelewo, Witoldowo, Łakno, Zieleniewo, Cetty, Strzygi, Strzygowska Kolonia

Miesiąc : 2019

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

Rodzaj odpadów

Dzień  miesiąca

Odpady komunalne : suche , zmieszane i mokre (BIO)

14

14

12

Popioły

11

26

13

Tworzywa sztuczne , szkło,papier

-

14

-

 

 

Rejon nr 4

Zbijewo, Szczecin, Mstowo. Bogołomia, Huta Towarzystwo, Huta Chodecka, Strzyżki, Niesiołów,

Miesiąc : 2019

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

Rodzaj odpadów

                                 Dzień  miesiąca

Odpady komunalne : suche , zmieszane i mokre (BIO)

18

15

16

Popioły

11

26

13

Tworzywa sztuczne , szkło, papier

18

-

16

 

                                                       

Rejon nr 5

Brzyszewo, Sobiczewy 

Miesiąc : 2019

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

Rodzaj odpadów

Dzień  miesiąca

Odpady komunalne : suche , zmieszane i mokre (BIO)

21

18

20

Popioły

24

28

27

Tworzywa sztuczne , szkło,papier

-

18

-

  

 

Rejon  nr 6

Pyszkowo, Mielinek, Mielno, Gawin, Sadok, Kołatki. Uklejnica, Lubieniec, Ruda  Lubieniecka, Piotrkowo

Miesiąc : 2019

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

Rodzaj odpadów

      Dzień  miesiąca

Odpady komunalne : suche , zmieszane i mokre (BIO)

28

22

23

Popioły

24

28

27

Tworzywa sztuczne , szkło, papier

-

22

-

Uwaga :                                                                                                                    

 -w określone dni wywozu odpadów komunalnych  z danego rejonu  właściciele nieruchomości  zobowiązani są do wystawienia        pojemnika do godz. 7,00 na zewnątrz posesji , jeżeli zabudowanie  znajduje się w znacznej odległości od drogi gruntowej to nie dalej niż 15 m  od jej osi .

-przypominamy , że właściciele  zobowiązani są  wyposażenia nieruchomości w odpowiedni pojemnik do odpadów

-pojemniki na odpady są do nabycia w ZGK w Chodczu .

-Dla osób , które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów w siedzibie zakładu lub u kierowcy śmieciarki dostępne są worki na opady:

- zielone (szkło)

- brązowe (bioodpady)

- żółte (metale i tworzywa sztuczne)

- niebieskie (papier)