15.02.19ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DO ZBIORNIKA O POJEMNOŚCI 2500 LITRÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 na „Dostawę oleju napędowego do zbiornika o pojemności 2500 litrów"

Plik do pobrania

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych -> LINK

Protokól z otwarcia ofert w dniu 25.02.2019 r na "dostawę oleju napędowego do zbiornika o pojemności 2500 litrów"  -> Plik do pobrania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - > plik do pobrania


21.12.2018 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania


21.12.2018 r. Protokół z  sesji otwarcia ofert w dniu 21.12.2018 r - do pobrania


14.12.2018r  Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów treści specyfikacji istotnych warunów zamówienia - plik do pobrania

 11 grudnia 2018 : Najnowsze ogłoszenie na zakup energi elektrycznej :  kliknij aby pobrać

 oraz specyfikacja do ogłoszenia wraz z załącznikami : kliknij aby pobrać

Załączniki w wersji edytowalnej: 

Oświadczenie o posiadaniu podpisanej umowy z operatorem systemu dystrybucyjnego

Załącznik 1-5 do oferty

Załącznik nr 1 do SWIZ

Załącznik nr 2

Załącznik nr 6 Informacja wykonawcy

Załącznik nr 7 pełnomocnictwo