Aktualne przetargi znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.


Przebudowa PSZOK w Mielnie wraz z jego doposażeniem

Podlegający Ustawie, data zakończenia: 06.08.2021 10:00


24-07-2021 Przetarg na "Dostawę oleju napędowego do zbiornika o pojemności 2500 litrów"

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Informacja z otwarcia ofert -> plik do pobrania

Informacje o kwocie jaką zamawiający zamerza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia -> plik do pobrania

 

Pierwsza strona zamówania ->plik pdf

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 3a do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

 


24-02-2021: Przetarg na dostawy worków na odpady do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu

 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -> plik do pobrania

Odpowiedzi na pytania -> plik do pobrania

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z podpisem Prezesa

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  cały dokument

Załącznik nr 1 (wzór umowy)

Załącznik nr 2 (oświadczenia)

Załącznik nr 3 (grupa kapitałowa)

Załącznik nr 4 (formularz ofertowy)

Załącznik nr 5 (oświadczenie o powierzeniu)

Załącznik nr 6 (zobowiązanie)