3 stycznia 2020r. : Protokół z sesji otwarcia ofert w dniu 3.01.2020r :  kliknij aby pobrać - protokół

 
 

 
 

 20 grudnia 2019 : Najnowsze ogłoszenie na zakup energi elektrycznej :  kliknij aby pobrać - SIWZ

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

 

Załączniki do oferty:

Załącznik nr 1 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 3 do oferty

Załącznik nr 4 do oferty


24.12.2019r. -Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia -> plik do pobrania