Aktualne przetargi znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.


31.12.2020  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania

  

17.12.2020r. Protokół z otwarcia ofert - >plik do pobrania

 

Przetarg na:

"Zakup energii elektrycznej na potrzby obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o.  w Chodczu"

 Załączniki do SIWZ:

 

Załączniki do oferty: 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Zo.o w Chodczu informuje, iż z powodu zaistniałej pomyłki literowej następuje sprostowanie w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy : 2/2020 strona 3 /III pkt.1.2. forma poprawna brzmi:

W szczególności posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz obowiązującą umowę na sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego-ENERGA OPERATOR.

Plik do pobrania