24.08.2020r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania

 

20.08.2020r. Informacje z otwarcia ofert - >plik do pobrania

 

18.08.2020r. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ - > plik do pobrania

 

PRZETARG NA ZADANIE PN.:

„Świadczenie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lubień Kujawski, na których zamieszkują mieszkańcy”

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - plik do pobrania

Załącznik nr 1 do SIWZ 

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ