Poznaj nas

zgk

Dnia 22.12.2014 r. nastąpiło przekształcenie Zakładu Budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Chodczu w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 2 i 22 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Gospodarce Komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 ze zmianami) na podstawie Uchwały nr XXXIX/202/14 Rady Miasta w Chodczu z dnia 27.02.2014 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu

Al. Zwycięstwa 19 , 87 – 860 Chodecz

NIP 888-000-66-24  REGON 360482075

tel. 54 2848 036 | tel./fax 54 2848 198

e-mail: biuro@zgkchodecz.pl

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000536312

Nr konta bankowego: 59 9559 1014 2003 0200 0930 0001 BS Lubraniec / oddział Chodecz

Kapitał zakładowy: 599 800,00 zł.

Wpis do KRS do pobrania: tutaj

Informacja o funduszu rekultywacyjnym: Fundusz

 

Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

  • Grzybowski Henryk

RADA NADZORCZA

  • Górniak Dzioba Daria

  • Grabczyńska Dorota

  • Wojciechowski Marcin