Zakup energii elektrycznej do obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chodczu

Przetarg na dostawę energii elektrycznej został rozstrzygnięty. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostępne jest tu:

zawiadomienie o wyborze oferty