Zakup energii elektrycznej do obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chodczu – uniwarzniony z powodu braku ofert