OGŁOSZENIE

INFORMUJEMY,  ŻE  W  DNIU 05.02.2020 r.

W  GODZINACH 

 1000  -  1500  

 NASTĄPI  PRZERWA W DOSTAWIE WODY  SPOWODOWANA PRACAMI REMONTOWYMI NA SIECI WODOCIĄGOWEJ

 dotyczy to miasta Chodecz i Rudy Lubienieckiej

KOMUNIKAT: DOTYCZY MIASTA I GMINY CHODECZ


Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w porozumieniu z Urzędem Miasta i Gminy w Chodczu informuje,

że zgodnie z uchwaloną w lipcu 2019r. Ustawie o,,Utrzymaniu czystości i porządku w gminach",

każdy mieszkaniec ma obowiązek segregowania śmieci.

 

Pracownicy ZGK Sp. z o.o. ściśle będą pilnować i zawiadamiać o nieprawidłowościach w segregacji Urząd Miasta i Gminy w Chodczu.

Następnym krokiem będzie wystawienie decyzji administracyjnej dla wskazanego przez firmę wywozową właściciela nieruchomości ze stawką podwyższoną zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  Sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 19, 87-860 Chodecz

tel. 54 284 80 36

 Harmonogram

Rejon 1:

Ulice: Kujawska, Kościelna, Apteczna, Złota, Leśna, Kaliska, Nowa, Boczna, Kręta, Sportowa, Cicha, Miła, Zielna, Sadowa, Wojska Polskiego, Leona Bigosińskiego, Stelli Pasławskiej, Emmy Keller

 

 
  Miesiąc  Zmieszane   BIO 

 Tworzywa 

sztuczne,

 metal

 Szkło   Papier   Popiół 
  Styczeń   7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21
 Luty 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18
 Marzec 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17

 

 

Rejon 2:

Ulice: Al. Zwycięstwa, Jodłowa, Bukowa, Lipowa, Polna, Jesionowa, Waryńskiego, Szkolna, Przemysłowa, Słoneczna , Pl. Kościuszki, Warszawska, Przejazd, Ogrodowa,

 
  Miesiąc  Zmieszane   BIO 

 Tworzywa 

sztuczne,

 metal

 Szkło   Papier   Popiół 
  Styczeń   2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16
 Luty 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20
 Marzec 5,19 5,19 5,19 5,19 5,19 5,19

 

Rejon 3:

Targowisko, budynki komunalne, szkoły i zakłady produkcyjno usługowe 

 

 
  Miesiąc  Zmieszane   BIO 

 Tworzywa 

sztuczne,

 metal

 Szkło   Papier   Popiół 
  Styczeń   8,15,22,29  8,15,22,29   8,15,22,29   8,15,22,29   8,15,22,29   8,15,22,29 
 Luty 5,12,19,26 5,12,19,26 5,12,19,26 5,12,19,26 5,12,19,26 5,12,19,26
 Marzec 4,11,18,25 4,11,18,25 4,11,18,25 4,11,18,25 4,11,18,25 4,11,18,25

 

 

Zakłąd gospodarki Komunalnej Sp z o.o. informuje że odpady komunalne w dniu wywozu będą odbierane sprzed posesji.

W przypadku nieruchomości oddalonych od drogi gminnej, odpady będą odbierane z pobocza drogi publicznej.

Pojemnik oraz worki należy ustawić w miejscu łatwo dostępnym dla pojazdu odbierającego nieczystości.

Odpady będa odbierane w godzinach: 7:00 - 20:00, przy czym pojemnik należy wystawić w dniu wywozu o godzinie 7:00

Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 

26.07.2019r.

w godzinach od 10.00 do 13.00

nastąpi przerwa w dostawie wody

Dotyczy terenu miasta