INFORMUJEMY,  ŻE  W  DNIU 

18.06.2019r.

W  GODZINACH 

 800  -  1300  

 NASTĄPI  PRZERWA W DOSTAWIE WODY  SPOWODOWANA USUWANIEM AWARII  WODOCIĄGOWEJ

dotyczy to ul.Warneńczyka i al.Zwycięstwa

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy  na zakup energii elektrycznej

plik do pobrania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - > plik do pobrania

 

 


Protokól z otwarcia ofert w dniu 25.02.2019 r na "dostawę oleju napędowego do zbiornika o pojemności 2500 litrów"  -> Plik do pobrania

 


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 na „Dostawę oleju napędowego do zbiornika o pojemności 2500 litrów"

Plik do pobrania

 

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych -> LINK

KOMUNIKAT Z DNIA 21.12.2018 R.
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO WE WŁOCŁAWKU
DOTYCZĄCY WODOCIĄGU CHODECZ UJĘCIE CHODECZ GM. CHODECZ
WAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH ODBIORCÓW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku informuje, że w próbkach wody pobranej w dniu 10.12.2018 r. z ujęcia w Chodczu — na stacji uzdatniania wody w Chodczu, nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli. W badanych próbkach wody nie stwierdzono również obecności bakterii Escherichia coli, enterokoków ani nieprawidłowych zmian w ogólnej liczbie mikroorganizmów w 22°C.

W związku z tym mieszkańcy 7 miejscowości: Ignalin, Zalesie, Kubłowo, Florkowizna, Kromszewice, Prosno i Psary zostali zaopatrzeni w wodę z ujęcia Chodecz, gm. Chodecz. Woda może być używana do spożycia przez ludzi bez ograniczeń.

W próbce wody pobranej w dniu 18.12.2018 r. stwierdzono przekroczenie wartości manganu, które nie stanowi istotnego ryzyka zdrowotnego.

W związku z powyższym, trwają prace prowadzone przez zarządzającego wodociągiem mające na celu przywrócenie jakości wody do zgodnej 2 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 19, 87-860 Chodecz; numer telefonu (54) 284 80 36, 502 097 249

Plik do pobrania

Poprzednie komunikaty:...