Woda i ścieki

  • woda – 3,60 zł
  • kanalizacja (dla gospodarstw domowych) – 5,52 zł
  • kanalizacja (dla firm) – 10,45 zł

Ceny pojemników na odpady

  • pojemnik 110 l (nowy)  - 150 zł
  • pojemnik 240 l (używany) - 180 zł

Usługi wodno-kanalizacyjne 

  • wymiana wodomierza - 290,00 zł
  • odbiór i inwentaryzacja przyłącza wodnego - 650,00 zł
  • dojazd i plombowanie wodomierza - 70,00 zł

Nieczystości płynne

  • wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną o pojemności do 2,5 m3 – 130,00 zł
  • wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną o pojemności od 2,5 do 4,0 m3 – 190,00 zł