Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - > plik do pobrania

 

 


Protokól z otwarcia ofert w dniu 25.02.2019 r na "dostawę oleju napędowego do zbiornika o pojemności 2500 litrów"  -> Plik do pobrania

 


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 na „Dostawę oleju napędowego do zbiornika o pojemności 2500 litrów"

Plik do pobrania

 

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych -> LINK