NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW:

- papier i tekturę wkładamy do worków w kolorze niebieskim,

- tworzywa sztuczne i metale wkładamy do worków w kolorze żółtym,

- szkło wkładamy do worków w kolorze zielonym,

- odpady biodegradowalne wkładamy do worków w kolorze brązowym,

- odpady nie kwalifikujące się do wymienionych grup wkładamy do pojemnika (powinniśmy mieć co najmniej jeden taki pojemnik) ponieważ są to odpady zmieszane lub do dowolnego czarnego worka (jeżeli nie mamy pojemnika),

- sezonowo przekazujemy popiół, który wsypujemy do pojemnika (zalecamy pojemnik metalowy), dopuszczamy również poza systemowy worek lecz pamiętajmy, aby nie uszkodził go gorący popiół.

 

Szczegóły dotyczące zbiórki odpadów w naszej gminie znajdziecie Państwo w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie, który dostępny jest tu: http://bip23.lo.pl/?app=uchwaly&nid=2706&y=2019&which=Rady+Miejskiej

 

 

KARY ZA NIESEGREGOWANE ŚMIECI

Uchwalona w lipcu 2019 r. nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach weszła w życie 6 września. W myśl znowelizowanych przepisów

osoby, które nie segregują odpadów zapłacą za ich wywóz od dwóch do                          zlaSegregacja

czterech razy więcej niż osoby segregujące.

O tym, czy śmieci będą posegregowane zadecyduje firma odbierająca odpady.

Jeśli pracownik zakładu stwierdzi nieprawidłowości w segregacji

niezwłocznie przekaże tą informację do Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu.

Następnym krokiem będzie wystawienie decyzji administracyjnej dla

wskazanego przez firmę właściciela nieruchomości ze stawką podwyższoną

zgodną z uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu.

 

Co powinieneś wiedzieć o PSZOKu ??? 

(PSZOK) znajduje się w Mielnie gm. Chodecz, czynny jest od poniedziałku

do soboty w godzinach 7:00-15:00.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych bezpłatnie przyjmuje               naklejkaZlaSegregacja

odpady komunalne z gospodarstw domowych, przeznaczone do

unieszkodliwiania lub odzysku są to:

  • przeterminowane leki i chemikalia,
  • odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych

w gospodarstwie domowym, w wyniku przyjmowania produktów

leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu

substancji we krwi,

w szczególności igieł i strzykawek,

  • zużyte baterie i akumulatory,
  • użyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe,
  • zużyte opony,
  • odpady tekstyliów i odzieży.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od jednostek

prowadzących działalność gospodarczą przyjmuje odpady odpłatnie.

zapamietaj