KOMUNIKAT: DOTYCZY MIASTA I GMINY CHODECZ


Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w porozumieniu z Urzędem Miasta i Gminy w Chodczu informuje,

że zgodnie z uchwaloną w lipcu 2019r. Ustawie o,,Utrzymaniu czystości i porządku w gminach",

każdy mieszkaniec ma obowiązek segregowania śmieci.

 

Pracownicy ZGK Sp. z o.o. ściśle będą pilnować i zawiadamiać o nieprawidłowościach w segregacji Urząd Miasta i Gminy w Chodczu.

Następnym krokiem będzie wystawienie decyzji administracyjnej dla wskazanego przez firmę wywozową właściciela nieruchomości ze stawką podwyższoną zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu.