OGŁOSZENIE

INFORMUJEMY,  ŻE  W  DNIU 05.02.2020 r.

W  GODZINACH 

 1000  -  1500  

 NASTĄPI  PRZERWA W DOSTAWIE WODY  SPOWODOWANA PRACAMI REMONTOWYMI NA SIECI WODOCIĄGOWEJ

 dotyczy to miasta Chodecz i Rudy Lubienieckiej