Woda i ścieki

 • woda - 2,87 zł
 • kanalizacja (dla gospodarstw domowych) - 4,35 zł
 • kanalizacja (dla firm) - 7,58 zł

Ceny pojemników na odpady

 • pojemnik metalowy na popiół (nowy) - 170,00zł
 • pojemnik 110 l (nowy)  - 150 zł
 • pojemnik 110l (używany) - 110 zł
 • pojemnik 240 l (używany) - 140 zł

Usługi wodno-kanalizacyjne 

 • wymiana wodomierza - 210,00 zł
 • odbiór i inwentaryzacja przyłącza wodnego - 560,00 zł
 • dojazd i plombowanie wodomierza - 58,00 zł

Nieczystości stałe 

 • wywóz nieczystości stałych z pojemników (120 l) - 30,00 zł
 • wywóz nieczystości stałych z pojemników (240 l) - 40,00 zł
 • wywóz nieczystości stałych z pojemników (1100 l) - 200,00 zł

Nieczystości płynne

 • wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną o pojemności do 2,5 m3 – 130,00 zł
 • wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną o pojemności od 2,5 do 4,0 m3 – 190,00 zł