logouniamini

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Miło nam poinformować, że Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu  podpisała umowę o powierzenie grantu na realizację zadania pn. „Przebudowa PSZOK w Mielnie wraz z jego doposażeniem ”, w ramach Osi priorytetowej: „Region przyjazny środowisku” w ramach działania „Gospodarka Odpadami”   Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020  w następującym zakresie:

Przebudowa PSZOK W Mielnie wraz z jego doposażeniem

-Modernizację istniejącego budynku socjalno-biurowego z wiatą

- Utwardzenie terenu PSZOK o powierzchni 2766 m2

- Odwodnienie terenu PSZOK

- Budowę wiaty i  zakup 7 kontenerów na odpady (każdy o wymiarach 6,0 x 8,0 m):

- Montaż ogrodzenia terenu PSZOK

 • Zakup i montaż wyposażenia PSZOK obejmującego:
 • Lampy oświetleniowe z zasilaniem solarnym – 3 szt.;
 • Kontenery gospodarcze ocieplane, z płyt warstwowych o wym. 3,0 x 6,0 m – 2 szt.;
 • Tablice edukacyjne – 1 kpl.;
 • System monitoringu – 1 kpl.;
 • Belownica do prasowania odpadów kartonowych i plastikowych – 1 kpl.;
 • Kontenery otwarte KP-7 – 5 kpl.;
 • Kontenery zamknięte KP-7 – 2 kpl.;
 • Pojemniki na odpady o poj. 1100 l – 7 kpl.
 • Zakup ciągnika siodłowego z naczepą do przewozu odpadów
 • Zakup bramowca z przyczepą do przewozu odpadów

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych wg wniosku o dofinansowanie to 1.547 400,00 zł brutto, z czego wnioskowane dofinansowanie to kwota 894 209,09 zł.