Harmonogram wywozu odpadów z terenów wiejskich

KOMUNIKAT

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju apelujemy do naszych klientów o kontakt z naszą Spółką za pośrednictwem telefonu i poczty e-mailowej.

Jeśli Państwa sprawa nie wymaga bezpośredniej wizyty w naszej spółce zwracamy się z prośbą o kontakt tylko telefoniczny lub e-mailowy.

Wstrzymujemy do odwołania pracę inkasenta (odczyty wodomierzy) oraz pracę kasy (przyjmowanie gotówki).

KOMUNIKAT

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju apelujemy do naszych klientów o kontakt z naszą Spółką za pośrednictwem telefonu i poczty e-mailowej.

Jeśli Państwa sprawa nie wymaga bezpośredniej wizyty w naszej spółce zwracamy się z prośbą o kontakt tylko telefoniczny lub e-mailowy.

Wstrzymujemy do odwołania pracę inkasenta (odczyty wodomierzy) oraz pracę kasy (przyjmowanie gotówki).

OGŁOSZENIE

INFORMUJEMY,  ŻE  W  DNIU 05.02.2020 r.

W  GODZINACH 

 1000  -  1500  

 NASTĄPI  PRZERWA W DOSTAWIE WODY  SPOWODOWANA PRACAMI REMONTOWYMI NA SIECI WODOCIĄGOWEJ

 dotyczy to miasta Chodecz i Rudy Lubienieckiej