Przebudowa PSZOK w Mielnie wraz z jego doposażeniem