2 lutego nastąpi przerwa w dostawie wody w godzianch od 8:00 do 15:00 na terenie całego miasta spowodowana 

usuwaniem awarii wodociągu na pl. T. Kościuszki.