Harmonogram wywozu odpadów z terenów wiejskich 2023 r.

 

Rejon 1: 

Psary, Trzeszczon, Kromszewice, Przysypka, Kubłowo Małe, Kubłowo, Pieleszki, Sławęcin, Zalesie, Florkowizna, Prosno, Ignalin

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu, po uzgodnieniu z Urzędem Miasta i  Gminy w Chodczu podaje informację właścicielom nieruchomości zamieszkałych dotyczącą harmonogramu wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Chodecz od 1 stycznia 2023 roku

 
 2023 r.  Dzień miesiąca

 Miesiąc                          

 Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj   Czerwiec   Lipiec   Sierpień   Wrzesień   Październik   Listopad   Grudzień 

Pozostałości z  segregacji  odpadów

 ( Zmieszane  odpady komunalne)

 4 1 1 3 5 1            

 Worek żółty - plastik, metal

 

1 1 4 5 2            

 Worek niebieski - papier

 

 4 1 1 4 5 2            

 Worek zielony - szkło

 

 4 1 1 4 5 2            

 Worek brązowy - BIO

 

1 1 3 5 1            

 Popiół

 

- 28 - 28 - -            

            

Rejon 2: Zbijewo, Szczecin, Mstowo, Bogołomia, Huta Towarzystwo, Huta Chodecka, Strzyżki,Niesiołów, Strzygi, Cetty, Micielno

 
 2023 r.  

 Miesiąc     

 Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj   Czerwiec   Lipiec   Sierpień   Wrzesień   Październik   Listopad   Grudzień 

Pozostałości z  segregacji  odpadów

 ( Zmieszane  odpady komunalne)

 16 21 21 18 15 14          

 Worek żółty - plastik, metal

 

 16 21 21 19 22 15          

 Worek niebieski - papier

 

 16 21 21 19 22 15          

 Worek zielony - szkło

 

 16 21 21 19 22 15          

 Worek brązowy - BIO

 

 16 21 21 18 15 14          

 Popiół

 

 - 27 - 21 - -          

 

 

Rejon 3: Strzygowska Kolonia, Zieleniewo, Łakno, Witoldowo, Ogorzelewo, Łanięta, Łania, Pyszkowo, Mielinek, Gawin, Mielno,  Sadok, Kołatki, Uklejnica, Piotrowo, Niwki

 
 2023 r.  

 Miesiąc                          

 Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj   Czerwiec   Lipiec   Sierpień   Wrzesień   Październik   Listopad   Grudzień 

Pozostałości z  segregacji  odpadów

 ( Zmieszane  odpady komunalne)

 20 22 23 21 23 23          

 Worek żółty - plastik, metal

 

 23 22 23 25 23 23          

 Worek niebieski - papier

 

 23  22 23 25 23 23          

 Worek zielony - szkło

 

 23 22 23 21 23 23          

 Worek brązowy - BIO

 

 20 22 23 21 23 23          

 Popiół

 

 23 - 24 - 24 -          

 

 

Rejon 4: Sobiczewy, Brzyszewo, Wola Adamowa, Lubieniec, Ruda Lubieniecka, Nowiny

 
 2023 r.  

 Miesiąc                          

 Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj   Czerwiec   Lipiec   Sierpień   Wrzesień   Październik   Listopad   Grudzień 

Pozostałości z  segregacji  odpadów

 ( Zmieszane  odpady komunalne)

 30 23 28 28 29 27          

 Worek żółty - plastik, metal

 

30 28 28 28 29 29          

 Worek niebieski - papier

 

 30 28 28 28 29 29          

 Worek zielony - szkło

 

 30 28 28 28 29 29          

 Worek brązowy - BIO

 

 30 23 28 28 29 27          

 Popiół

 

30 - 24 - 29 -          

 

 

 

Wykonawca zgromadzone odpady komunalne w dniu wywozu będzie odbierał sprzed posesji.

W przypadku nieruchomości oddalonych od drogi gminnej, odpady będą odbierane z pobocza drogi publicznej.

Pojemnik oraz worki należy ustawić w miejscu łatwo dostępnym dla pojazdu odbierającego nieczystości.

Odpady będa odbierane w godzinach: 7:00 - 20:00, przy czym pojemnik należy wystawić w dniu wywozu o godzinie 7:00