Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu informuje o zmianach cen na usługi :

 

  • wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną o pojemności do 2,5 m3 – 130,00 zł
  • wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną o pojemności od 2,5 do 4,0 m3 – 190,00 zł